Omständigheterna

Distance

Omständigheterna, sådana de nu är, pressar på

Du bestämmer dig för att fly fältet

Dit eller hit

eller inte någonstans

Flights