Denne linjen skildrer tomrommet innenfor

Denne linjen markerer grensen mellom mørke og lys

På den ene siden er virkeligheten denne

På den andre siden er virkeligheten en annen

Hvor du havner

Er avhengig av hvordan du fordeler vekten

Er avhengig av hvilken verden du våkner opp til

Når du ser ned vet du at det går utfor

Når du ser opp gjør du ikke lenger det

To kunnskaper

Og begge to og ingen av dem er sann

Denne linjen skildrer materien innenfor

Denne linjen markerer grensen der mørket inverterer, blir til sin motsetning

Ascent