Skyene på vannet tilslører bakgrunnen

Når det er lite å se, er det tydelig hva som ikke er der

En menneskebygd samler seg i kløftene, kryper opp bakken

Samfunn som, likt andre samfunn, ikke alltid kommer til å finnes

Dagen etter faller nye tanker med den bløte snøen

som smelter på oppkjørselen men ikke på gresset

Avlagte tanker

kommer sammen og former tåken

som er verden slik den fremtrer

Uttale Verden, Galleri N. Bergslien