SIGNALER 2016

Signaler 2016

19. mai lanseres Signaler 2016, årets antologi i Cappelen Damms serie for skjønnlitterære debutanter. Lanseringen er kl 18 på biblioteket på Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.
Les mer om arrangementet her.

Tekst fra forlaget:

Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor unge, upubliserte forfattertalenter får stå side om side med etablerte forfattere. Antologien har siden 1986 fanget opp litterære talenter, og mange forfattere har startet sin litterære karriere i Signaler

Årets debutanter er:

Hilde Stålskjær Osen
Ida Frisch
Ane Siversten Landfald
Hedda Rosenberg
Signe Holm Pedersen
Thomas Espevik
Kristin Buvik Sivertsen
Per Helge Genberg
Kjell Olden
Vilde Fastvold
Lisa Him-Jensen

Signaler har også som tradisjon å invitere etablerte forfattere til å bidra med nyskrevne tekster til hver utgave. I år er det Lars Ramslie, Inger Elisabeth Hansen, Vemund Solheim Ådland, Endre Ruset og Beate Grimsrud som er med.

Her finnes antologien hos Cappelen Damm.

Bilde fra Litteraturavdelingen/forlagsliv.no.

ASCENT. Filippa Barkman og Lisa Him-Jensen. Visningsrommet USF. Fredag 15. april, kl 18.

 

Filippa Barkman
Tegning: Filippa Barkman
Fotograf: Carl Henrik Tillberg

Ascent er en utstilling av Filippa Barkman og Lisa Him-Jensen. Den er en videreføring av et kunstnerisk samarbeid som siste gang fant sted på Galleri Langegården i 2013, da som utstillingene Nattleksjon/Versus. Ascent består av tegning, collage og dikt – mange separate elementer som alle er utforskninger av lys og mørke.

Filippa Barkman arbeider med tegning, maleri og skulptur. Hennes motiver beveger seg innenfor figurative tradisjoner med surrealistiske fortegn og drøfter temaer om identitet og forgjengelighet. Karakterene fungerer som metaforer for emosjonelle tilstander, der de lager et motsetningsfylt uttrykk og pendler mellom forskjellige sinnstilstander. I 2016 stiller hun også ut på Konsthallen/Bohusläns Museum.

Lisa Him-Jensen arbeider med collage, maleri, tegning og poesi, og fremfor alt med hybridformer av disse. Hennes prosjekt befinner seg mellom språk og billedspråk, der ordene kan være del av billedkunsten eller ha egen eksistens, f.eks. som kunstnerbok eller diktsamling. Bildene står vanligvis for det drømmende, ordene for det saklige. I 2016 kommer dikt fra Nattleksjon og Reisedagbok ut i debutantantologien Signaler, som utgis av Cappelen Damm.

Arbeider av, og informasjon om, kunstnerne finnes på: filippabarkman.com og lisahimjensen.comlisajaninahimjensen.com.

Mer om visningsstedet på USF sin hjemmeside og på facebooksiden deres.

Utstillingen er støttet av Konstnärsnämnden, Bergen Kommune og Norsk Kulturfond.

konstnarsnamnden

norskkulturfond

Utstillingen åpner fredag 15. april kl. 18.00. Vises til søndag 24. april.

 

ASCENT. Filippa Barkman & Lisa Him-Jensen. Visningsrommet USF. Friday April 15th, 6 pm.

 

Filippa Barkman

 

A S C E N T  is an exhibition by Filippa Barkman and Lisa Him-Jensen. It is the product of a collaboration, which last time materialized in 2013, then as Nattleksjon/Versus at Galleri Langegården. Ascent features drawing, collage and poetry – many separate elements, all of which are explorations of light and darkness.

Filippa Barkman works with drawing, painting and sculpture. Her work is situated within a figurative tradition with surrealist overtones, where themes like transience and identity are central. Her characters stand as metaphors for emotional states – often conflicting ones – and oscillate between different expressions and states of mind. In 2016, her work will also be shown at Konsthallen/Bohusläns Museum.

Lisa Him-Jensen works with drawing, collage, painting and poetry, and with various hybrids of all of them. Her projects take place between visual art and language, where the words may be part of a picture, or have an existence of their own, e.g. as an artist’s book or a book of poetry. In 2016, some of her written work will be part of Signaler, published by Cappelen Damm.

Work by, and information about, the artists are to found at: filippabarkman.com and lisahimjensen.comlisajaninahimjensen.com.

More about the exhibition at Visningsrommet USF’s facebook page.

The exhibition is supported by Konstnärsnämnden, Bergen Kommune and Norsk Kulturfond.

norskkulturfondkonstnarsnamnden

 

 

Denne linjen skildrer tomrommet innenfor

Denne linjen markerer grensen mellom mørke og lys

På den ene siden er virkeligheten denne

På den andre siden er virkeligheten en annen

Hvor du havner

Er avhengig av hvordan du fordeler vekten

Er avhengig av hvilken verden du våkner opp til

Når du ser ned vet du at det går utfor

Når du ser opp gjør du ikke lenger det

To kunnskaper

Og begge to og ingen av dem er sann

Denne linjen skildrer materien innenfor

Denne linjen markerer grensen der mørket inverterer, blir til sin motsetning

 

Ascent