1). Om takt och god ton i allmänhet

Uppmärksamhet måste man ådraga sig, ty annars blir man icke tagen med i räkningen här i världen. Denna uppmärksamhet måste naturligtvis vara av fördelaktigt slag, så att man röner erkännande och blir en gärna sedd person i sällskapskretsar.

En verklig sällskapsmänniska är en gärna sedd gäst, och en gärna sedd gäst vinner snart förtrolighet och vänner, som alltid kunna göra något för honom.

Snø i april

Vi veta ju alla, att varje kvinna längtar efter att bli gift och få ett eget hem. Detta vare sagt uteslutande som en komplimang åt henne, ty varje man önskar också i grund och botten att få en god hustru, även om han också stundom skryter över ungkarlslivets fördelar.