Vatten, snö, is

När vi var unga, det vill säga unga och inte ”unga”, drömde vi om en vän som om en förälskelse, någon som skulle se oss och så vidare.