24). Konsten att anpassa sig efter det sällskap man befinner sig i.

Det är naturligtvis – för att taga ett exempel – icke lämpligt att man i ett sällskap av idel glada och gemytliga människor börjar att läsa någon högtidlig eller högstämd dikt.