14). Hur blygheten kan bortarbetas

Många unga män äro blyga som unga flickor. Det är emellertid absolut oundgängligt att denna ovana bortarbetas.

Vallmo

Orsakerna äro i regel att söka i vederbörandes lugna och stillsamma natur, som gör att han gärna undandrager sig sällskap. Det är emellertid synd om en sådan människa, ty då han någon gång kommer i sällskap, vet han varken in eller ut.

Blyghet och tafatthet bortarbetas endast genom att man skaffar sig en viss rutin som sällskapsmänniska samt vana att umgås i olika sällskap.