15). Sinnestillstånd, fyndighet og beställsamhet.

En viss beställsamhet [inställsamhet] skadar aldrig, då den brukas som den bör.
Många äro av naturen tröga och ha knappast något intresse för vad som sker utanför den trängre familjekretsen. Dylika människor kunna sällan bli förstklassiga sällskapsmänniskor. […]
För att vara en välsedd gäst i något sällskap, fordras att man är i besittning av ett glatt och frimodigt sinnelag, parat med en viss beställsamhet. Detta ha emellertid icke alla människor. En av naturen stilla och tillbakadragen människa, blir aldrig någon sällskapsmänniska.
Det finns många kvinnor, som särskilt längta efter en stilla och allvarlig man, varför den, som av naturen är en smula allvarligt anlagd, icke alls behöver vara ledsen för den skull.

Sitting couple

Ur: Sällskapsliv och Umgängeskonst. Bästa vägledning i hur man bör skicka sig och uppträda i sällskapslivet.. Nordiska konstförlaget, Malmö, 1924..
Från andra kapitel: 23, 1, 55, 6, 4, 63, 1, 17, 34