16). Hur man inleder bekantskaper och vinner förtrolighet.

Då man söker inleda bekantskap med någon herre, måste man först söka utforska vederbörandes intressen. Skulle det visa sig, att gemensamma intressen sålunda äro tillfinnandes, så är sedan bekantskapen lätt gjord.

Det är på det hela taget icke så besvärligt för herrar att bli bekanta.

Beträffande damerna är saken däremot icke så enkel. Här måste det finnas något av djupare värde, varom här icke skall ordas.

Birdframe

Ur: Sällskapsliv och Umgängeskonst. Bästa vägledning i hur man bör skicka sig och uppträda i sällskapslivet. 1924.
Utdrag från andra kapitel: 14, 24, 23, 55, 14, 63, 1, 17, 34