Hund

b2

Du är inte en självständig individ. Frihet är inte vad du är ute efter.
Det är vår.
Det är sommar.
Ett öga blinkar och det är nästa år.
En ny sommar kommer inte att frigöra sig från föregående somrar. Som ett beroende överfört till nästa generation, som en hel familj med separationsproblematik.
Vakna upp på morgonen, vakna till en ny dag. Framtiden ett töcken, nuet ett mörker man kan ta på. Det finns inget framsteg. Du ser ditt liv, åldrandet och allting annat likadant. Likadant eller värre. Kom ihåg när du var din mors barn, centrum av universum, när en värld utan dig var otänkbar. För vart år blir du mer och mer decentraliserad.

Över grusvägen prasslar löven, popplarna och almarna. Hästkastanjen i blom. Ligg i fuktigt gräs och se himlen oändligt blå se tillbaka ner på dig. Genom lövverket ser den ner på dig. Vad är det som är så viktigt som du måste göra? Det här är tiden du vilar. All annan tid arbetar du. Du tänker på pengar, dagarna som går medan du upparbetar kapital. Kapital som ska säkra mer vila. Himlen ser ner på dig och du tänker på pengar, på papper som måste samlas, sorteras, sättas i pärmar, medan gräset rör sig som vore det under vatten, som vore du något som levde på bottnen och mycket sällan rörde sig till ytan.