17). Varför så många misslyckas i sällskapslivet.

“Varför är jag icke som så många andra omsvärmad i sällskapslivet, jag är ju både ung och vacker?” är det nog mången som frågar sig själv.

Beträffande damerna är det i regel deras egen skull. Herrarna vilja gärna se ett glatt leende ansikte och gärna också höra ett vänligt ord någon gång. Kan icke en dam prestera något av detta, utan i sällskap sitter allvarlig och stel, så har hon inga utsikter att göra lycka, även om hon är aldrig så vacker.

Excellent company