Month: July 2014

På en plats som är bara himmel
är jorden liten och oansenlig, dränkt i historia
Du är inte mycket och tillfreds

Runtom lever människor sina liv med en rytm de tog från sina föräldrar, som fick den av sina föräldrar och så vidare, bakåt och bakåt,
till slutet av ledet av föräldrar

Hund

b2

Du är inte en självständig individ. Frihet är inte vad du är ute efter.
Det är vår.
Det är sommar.
Ett öga blinkar och det är nästa år.
En ny sommar kommer inte att frigöra sig från föregående somrar. Som ett beroende överfört till nästa generation, som en hel familj med separationsproblematik.
Vakna upp på morgonen, vakna till en ny dag. Framtiden ett töcken, nuet ett mörker man kan ta på. Det finns inget framsteg. Du ser ditt liv, åldrandet och allting annat likadant. Likadant eller värre. Kom ihåg när du var din mors barn, centrum av universum, när en värld utan dig var otänkbar. För vart år blir du mer och mer decentraliserad.

Över grusvägen prasslar löven, popplarna och almarna. Hästkastanjen i blom. Ligg i fuktigt gräs och se himlen oändligt blå se tillbaka ner på dig. Genom lövverket ser den ner på dig. Vad är det som är så viktigt som du måste göra? Det här är tiden du vilar. All annan tid arbetar du. Du tänker på pengar, dagarna som går medan du upparbetar kapital. Kapital som ska säkra mer vila. Himlen ser ner på dig och du tänker på pengar, på papper som måste samlas, sorteras, sättas i pärmar, medan gräset rör sig som vore det under vatten, som vore du något som levde på bottnen och mycket sällan rörde sig till ytan.

Dog

n3

 

You’re not self-sufficient, but it was never your ambition. Freedom is not what you are looking for.
It’s springtime
It’s summertime.
The blink of an eye, and it’s next year.
A new summer will not free itself from past summers. Like an addiction transferred to the next generation, like an entire family suffering from separation anxiety.
Wake up in the morning, wake up to a new day to see the future: a milk like haze, the present a darkness that can be touched. There is no progress. You look at your life, the ageing and the rest as it was. As it was or worse. Remember when you were your mother’s child, the center of the universe. A world without you was unimaginable. With each year you become more and more decentralised

Above the gravel road leaves are rustling, arching branches. The elms, the poplar trees. The horse-chestnut in bloom. Lie down in dewy grass and see the sky infinite and blue looking down at you. Through succulent green it is looking back at you. What is it that is so important, that you have to do? This is the time for rest. At all other times you work. You think about money. The days that pass while you are gathering, building, saving up. Assets that will secure more rest. Heaven is looking down at you and you think about money, about papers that must be organised, put in binders, filed in shelves upon shelves while the grass keeps moving, as if under water, as if you were something at the bottom, something that very rarely surfaced.