Uttale Uttale verden

Uttale verden, Lisa Him-Jensen

 

Du med ditt umulige ansikt

Jeg med min vanskelige munn

Jeg uttalte verden

og hadde følgelig ofte feil

der følgene var forskjellige

Du avventet

I avventningen er det verdighet

og stor fattigdom

 

Uttale verden, 2017