Vi er fysiske vesener, avgrensede og adskilt fra resten av verden gjennom overflaten av vår hud, og vi erfarer resten av verden som utenfor oss.