23). Livliga och glada personer

Består sällskapet av idel glada och livliga personer, så är det klart, att man riktigt kan slå sig lös och tillåta sig litet av varje inom det anständigas gränser. En sann gentleman och en klok kvinna aktar sig emellertid ytterst omsorgsfullt för att få rykte om sig att vara vare sig tvetydig eller alltför uppsluppen, ty det finns gränser för glädje och uppsluppenhet liksom för allting annat. Skall man emellertid umgås med glada och humoristiska människor, så bör man själv i viss mån vara i besittning av dessa egenskaper.

 

Uppsyn