Avlagte tanker

kommer sammen, gir form til dette

som er verden slik den fremtrer

Uttale Verden, Galleri N. Bergslien