34). Efterhängsenhet

Detta är en sak som väl närmast berör unga […] flickor. Det är mycket vanligt, att unga flickor jämt äro i hälarna på sin fästman. Detta verkar dock i längden löjligt. Det är visserligen vackert, när en flicka håller så mycket av en man, att hon icke kan undvara honom. Så långt att hon förefaller efterhängsen, får hon dock inte driva det hela.

Det kan nämligen hända, att hennes fästman just hör till den kategori, som icke tål någon efterhängsenhet.

När förlovade äro ensamma, kunna de naturligtvis dock tillåta sig både en smula efterhängsenhet och annat.

no contact

contact

contact too