35). Förtrolighet

Lifeboat

Mången ung flicka kanske säger till sin väninna: “Gud, det har du väl icke ändå berättat för din fästman!”

Men, det är just det hon skall eller i alla fall bör göra.

För att äktenskapet skall bli något med, så kräves det också, att man redan under förlovningstiden har förtroende för varandra. 

Utan förtrolighet gives ingen tillit, och tilliten är ju dock det mest fundamentala i kärleken. …

Naturligtvis finns det saker av mera intim natur, som man ju icke behöver förklara för varandra. Detta behöver ju dock icke läggas någon till last eller räknas som falsk blygsamhet.