4). Om komplimanger

Damerna tycka mycket om, att man gör dem komplimanger, under förutsättning dock, att det är fråga om smickrande sådana. Kvinnor äro nu en gång sådana.
Komplimangerna skola sägas på ett vackert sätt, med ett knappast märkbart leende.
Har man blivit förtjust i en dam i sällskapet, får man naturligtvis icke säga komplimanger till de andra damerna, ty därigenom stämplar man sig själv såsom en obeständig och flyktig person.

Plant animal