Så blir du nødt til å medgi, hvor gjerne du enn ville nekte
at det må finnes tomrom i hver en ting i naturen.