55).

Milk-heavy

Vad en dam har att iakttaga.

En dam får aldrig favorisera en herre på en annans bekostnad. Detta är det första hon måste iakttaga. Det andra är, att hon skall vara smakfullt klädd. Vidare får hon icke kokettera alltför mycket med herrarna. Hon måste alltid vara mån om, att hennes uppförande och dylikt icke kan ge anledning till anmärkningar och förtal.

Lisa Him-Jensen