6). Vilka människor, som äro mest eftersökta.

Svaret på denna fråga är: Naturligtvis de mest underhållande.
Vad man således har att göra är som sagt att söka skaffa sig en del talanger. Härvidalag har man att tillgå många olika handböcker.
Om man vet med sig, att man icke kan prestera något, som kan intressera eller roa ens sällskap, gör man nog klokast i att endast förhålla sig passiv.

Ur: Sällskapsliv och Umgängeskonst. Bästa vägledning i hur man bör skicka sig och uppträda i sällskapslivet.
Utdrag från andra kapitel: 4, 63, 1, 17, 34

Ambition