63). Brevväxling m.m.

En dam får icke inlåta sig på att korrespondera med en herre, som hon icke känner. Har brevväxling emellertid inletts, har man följande regler att iakttaga:
Herrarna böra alltid använda vitt papper. Lyxpapper och kulörta lacker och dylikt få endast damerna begagna sig av.
Papperet och kuvertet skola alltid ha samma färg. …
Man får icke använda dåligt papper till damer och under inga förhållanden skriva fruntimmersbrev på maskin.
Ett brev bör man alltid omgående besvara. Man bör aldrig, allra minst i brev, göra sig skyldig till ohövlighet. Man bör vidare komma ihåg att frankera sina brev rätt samt att skriva tydlig adress. Brevet har nämligen en hel del att berätta om brevskrivarens karaktär.

S  L  U  T.

 

See monkey