Alle ting har en gang ikke vært til . . . som så er blitt til noe.