ASCENT. Filippa Barkman og Lisa Him-Jensen. Visningsrommet USF. Fredag 15. april, kl 18.

Filippa Barkman
Tegning: Filippa Barkman
Fotograf: Carl Henrik Tillberg

Ascent er en utstilling av Filippa Barkman og Lisa Him-Jensen. Den er en videreføring av et kunstnerisk samarbeid som siste gang fant sted på Galleri Langegården i 2013, da som utstillingene Nattleksjon/Versus. Ascent består av tegning, collage og dikt – mange separate elementer som alle er utforskninger av lys og mørke.

Filippa Barkman arbeider med tegning, maleri og skulptur. Hennes motiver beveger seg innenfor figurative tradisjoner med surrealistiske fortegn og drøfter temaer om identitet og forgjengelighet. Karakterene fungerer som metaforer for emosjonelle tilstander, der de lager et motsetningsfylt uttrykk og pendler mellom forskjellige sinnstilstander. I 2016 stiller hun også ut på Konsthallen/Bohusläns Museum.

Lisa Him-Jensen arbeider med collage, maleri, tegning og poesi, og fremfor alt med hybridformer av disse. Hennes prosjekt befinner seg mellom språk og billedspråk, der ordene kan være del av billedkunsten eller ha egen eksistens, f.eks. som kunstnerbok eller diktsamling. Bildene står vanligvis for det drømmende, ordene for det saklige. I 2016 kommer dikt fra Nattleksjon og Reisedagbok ut i debutantantologien Signaler, som utgis av Cappelen Damm.

Arbeider av, og informasjon om, kunstnerne finnes på: filippabarkman.com og lisahimjensen.comlisajaninahimjensen.com.

Mer om visningsstedet på USF sin hjemmeside og på facebooksiden deres.

Utstillingen er støttet av Konstnärsnämnden, Bergen Kommune og Norsk Kulturfond.

konstnarsnamnden

norskkulturfond

Utstillingen åpner fredag 15. april kl. 18.00. Vises til søndag 24. april.