Author: LJHJ

Boklansering – Sifonofor

Den 23. februar blir det en litt forsinket lansering av Sifonofor, som er den andre diktsamlingen min! Sifonofor handler om synlige og usynlige avhengighetstråder, om en livslang kunnskapssøken, om kjærlighet, begjær og kroppenes nedbrytning.

Det blir først en samtale mellom min redaktør Marte Finess Tretvoll og meg. Deretter opplesninger av Kristian Hæggernes, Anngjerd Rustand, Cecilie Almberg Størkson, Eira Søyseth og meg selv.

Tid: Onsdag 23. februar kl. 19
Sted: Boksalongen, Litteraturhuset i Bergen

Alle er hjertelig velkomne!

Les mer om arrangementet her!

Parallell 6

KRAFT, visningssted for samtidig kunsthåndverk, samarbeider med forfattere i forbindelse med utstillinger i galleriet. Forfatteren skriver en tekst som forholder seg til en aktuell utstilling, men står fritt til å tolke oppgaven slik hen ønsker. Tekstene blir gitt ut i et opplag på 100 eksemplarer, trykt på risograf. Publikasjonene danner serien Parallell. Parallell selges på KRAFT, og i nettbutikk. Jeg har skrevet systemdiktet Rift ut fra Brita Beens utstilling Arvestykker.

Ny bok!

Et barn oppdager språket, en ung kvinne begynner å studere og oppdager begjæret. Kastanjeoldenborren svermer i tuntreet. Mennesket forsøker å finne ut av den påtrengende og grenseløse verden, som pågår og pågår, og er hjem for organismer som alle er gjensidig avhengige av hverandre.

Sifonofor, min andre bok, er akkurat gitt ut. Finnes på nettet og i fysiske bokhandler! Les mer her.

 

Utstillingen Frossen krusning, slottsparken på Visningsrommet USF står til søndag 17. oktober.

Foto: Thor Brødreskift

Frossen krusning, slottsparken

 

 

Velkommen til utstillingen
Frossen krusning, slottsparken

Visningsrommet USF, Georgernes verft 12

Utstillingen åpner fredag 8. oktober kl. 18-21.
Åpent alle dager kl. 12.00 – 18.00.
Siste visningsdag søndag 17. oktober.

 

Frossen krusning, slottsparken er en utstilling som ser på verden gjennom speilbildet, gjentakelsen og kollasjen. Disse opptrer som motiv eller teknikk i tegning, maleri, animasjon og tekst/installasjon. 

Den første impulsen til denne utstillingen kom da jeg gikk forbi et vannspeil. Små vibrasjoner på overflaten fikk de speilede gjenstandene til å ligne tegnede ornamenter. Jeg tok først vare på dette fenomenet ved å avbilde det i en faktisk tegning. Etter hvert ble jeg like opptatt av den tilsynelatende uforutsigelige måten som vannet brøt opp speilbildet på, som av selve speilbildet. Jeg skjønte at det i denne uordenen var en orden – en som jeg ikke fikk tak i. I min praksis pågår en konflikt mellom tiltrekningen til det åpne, vilkårlige, og trangen til å ordne. Frossen krusning, slottsparken er et resultat av denne konflikten. 

Jeg har nå selv brutt opp bilder. Jeg har skåret dem opp og satt dem sammen på ny, til de helt eller delvis har sluppet avbildningen og blitt noe annet, noe som er definert og samtidig flyter ut. Disse nye motivene har jeg bearbeidet i ulike medier, som på sine ulike måter har transformert dem, til de helt eller delvis har løst seg opp. Arbeidene i utstillingen har oppstått som en følge av hverandre: det første har generert det neste og så videre, som ringer i et kjede, eller som ringer i vann. 

Lisa Him-Jensen er billedkunstner og forfatter med utdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Skrivekunstakademiet. Hun arbeider med tegning, maleri, tekst, kollasj og kunstnerbøker, og prosjektene hennes består som regel av en variasjon av uttrykk og teknikker. De siste årene har praksisen hennes vært sentrert rundt flyktige fenomener, undersøkt gjennom nitide, tidkrevende prosesser. I 2018 debuterte hun skjønnlitterært med diktsamlingen Den sanne horisonten. Hennes andre bok, Sifonofor, kommer ut i januar 2022.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune. Takk til Bergen Kunsthall, Hordaland Kunstsenter og Bergen Ateliergruppe for lån av utstyr.

Les mer om utstillingen på Facebook.

English:

In the exhibition Frossen krusning, slottsparken (“Frozen Ripple, Palace Park”) I have used repetition, mirror images and collage as tools to examine the world. They appear as either subjects or ways of transforming subjects, in drawing, painting, animation and text/installation.

The first impulse behind this exhibition occurred when I walked past a pond. The surface reflected its surroundings clearly, but now and then tiny vibrations made the mirrored objects look like drawn ornaments. I first preserved this phenomenon by making it into an actual drawing. Eventually, I became equally captivated by the seemingly unpredictable way the water broke up the reflected image, as I was by the image itself. I could see that in this disorder was an order – one I wasn’t able grasp. In my practice, there’s a conflict between the desire to be open to chance, and the need to put things in order. Frossen krusning, slottsparken is a result of this conflict.

Now, I have broken up images myself. I have cut them up, and put the pieces back together, in new ways, until the images have become something else. Something that’s defined and at the same time bleeds out. I have processed these new images in various media, which again have transformed them, until they have fully or partially dissolved. The different pieces in the exhibition are consequences of each other: the first has generated the next, and so on, as links in a chain, or as rings in the water.

Lisa Him-Jensen is a visual artist and a writer, educated at Bergen National Academy of the Arts and Skrivekunstakademiet. Her practice encompasses drawing, painting, text, collage and artist’s books, and her projects usually feature a variety of expressions and techniques. In recent years, she has explored transient phenomena through meticulous, time-consuming processes. Her first book, Den sanne horisonten (“True Horizon”), a collection of poetry, was published in 2018. Her second book, Sifonofor, will be published in January 2022.