Denne linjen skildrer tomrommet innenfor

Denne linjen markerer grensen mellom mørke og lys

På den ene siden er virkeligheten den som foreligger

På den andre siden er virkeligheten en annen

Hvor du ender opp

er avhengig av hvordan du fordeler vekten

Når du ser ned går det utfor

Når du ser opp gjør det ikke det

To kunnskaper

og begge og ingen av dem er sann

Denne linjen skildrer materien innenfor

Denne linjen markerer grensen der mørket inverterer, blir til sin motsetning

Ascent