Deras söta tid

commandments

Om någon har sålt sin dotter som slavinna, skall hon inte friges på samma sätt som de andra slavarna. Om hennes herre väljer henne för egen räkning men sedan inte vill veta av henne, skall han låta henne bli friköpt. Till utlänningar har han inte rätt att sälja henne när han behandlat henne trolöst. Utser han henne åt sin son, skall hon få samma rättigheter som en dotter. Tar han sig ännu en hustru, får han inte inskränka på den förras rätt till mat, kläder och bostad. Låter han henne inte få dessa tre ting, skall hon friges utan ersättning och betalning.