Hva skjedde?

sky

Det er bare bevegelsen

mellom fundamental nærhet og fundamental avstand