Mørke vann

Det ender med lys
i det øyeblikket den opphører er verden klar og overskuelig
Når det skjer, da har alt blitt det det har blitt
Omstendighetene kan ha vært gunstige eller ugunstige
På samme måte som dyr gjør som de gjør, har man gjort hva man har gjort

Det begynte i mørke, mørkt vann
Overflaten langt ovenfor
Tiden etter at mørket trakk seg tilbake ble brukt til å fylle tomrommet det etterlot seg. Noen ble gammel, så gammel, og lærte seg at gremmelsen over å ha blitt forlatt av den ene, vil erstattes av gremmelsen over å bli forlatt av den andre. Og så videre og så videre
Himmelen er luften ovenfor midjen, alt nedenfor er grumsete, uutgrunnelig

Unilluminated Water