När hjärtat blir rört förblir resten av kroppen orörlig

exit