När jag betraktar världen som en källa till svamp

Birch

Marker

Cutdown