Alle ting har en gang ikke vært til . . . som så er blitt til noe.

Vi er fysiske vesener, avgrensede og adskilt fra resten av verden gjennom overflaten av vår hud, og vi erfarer resten av verden som utenfor oss.