Resedagbok från ett liv

Föreställningen om att saker och ting skulle ha varit helt annorlunda om man bara hade befunnit sig någon annanstans är stark och svårbotlig. Och den kan samexistera med insikten att det alltid kommer att finnas någon annanstans, oavsett var man befinner sig.
Resedagbok från ett stillastående liv föddes som en stark – och ouppfylld – önskan om att resa. Ouppfylld eftersom konstnären vid den tidpunkten var tvungen att stanna där hon var, på grund av diverse helt vanliga orsaker. Resedagbok… blev till som ett alternativ till att faktiskt förflytta sig.
Utställningen består av collage och dikter, som sitt sätt berättar om ekonomiska villkor, livsdrömmar och begränsningarna som verkligheten sätter för dem.

clouds_road

There is something haunting about the notion of how one’s life would have been completely different if only one had been somewhere else. And this notion will easily co-exist with the recognition that there will always be somewhere else, regardless of where one happens to find oneself.
Travel Journal From A Stationary Life began as a great – and unfulfilled – desire to travel. Unfulfilled because at the time the artist was prevented from going very far, due to some very ordinary circumstances. Travel Journal … became an alternative to actually going places.
The exhibition contains poetry and a series of collages. It is, in its own way, about economic resources, visions of a fulfilled life and the boundaries that reality presents.