W E T L A N D S

Grönska

WETLANDS
LISA HIM-JENSEN

Archipelago, Hordaland Kunstsenter
21. august – 6. september. Utstillingsåpning fredag 21. august kl 19.

Wetlands er en utstilling som består av en tegning, en collage og tre tekster – eller seks tekster, avhenging av hvordan man ser på det. Ingen av dem handler om den fuktige regionen hvor de ble laget.

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

Programmet til archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene vil følge en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden. Hordaland kunstsenter vil ha jevnlige samtaler og andre arrangementer rundt disse manifestasjonene.